Andreja Odar je maja meseca leta 2000 zaključila študij na Visoki šoli za management in pridobila naziv diplomirana ekonomistka. Avgusta 2012 je uspešno zaključila še izredni študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, z diplomskim delom »Stvarnopravna zavarovanja izpolnitve in plačila davčne obveznosti«

V času študija je pridobivala veliko izkušenj, in sicer z delom na projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin Vrhovnega sodišča v RS. Svojo zaposlitveno pot je nadaljevala na zemljiški knjigi, nato pa še na izvršilnemu oddelku Okrajnega sodišča v Kopru. V enem letu je pri Upravni enoti Koper, spoznala upravne postopke v praksi, in sicer s področja prometa, prireditev, društev in postopkov ugotavljanj prebivališča.

Od marca 2011 do junija 2018 je bila zaposlena, kot kontrolorka pravnih oseb na Finančnemu uradu v Kopru, kjer je pridobila ogromno izkušenj iz davčnega področja, in sicer v zvezi s poslovanjem pravnih oseb, samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter s področja dohodnine in prispevkov fizičnih oseb.

Od tujih jezikov uporablja italijanski jezik.

Ukvarja se predvsem z davčnim in upravnim pravom ter zemljiškim in izvršilnim pravom.

0