Po uspešno končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem 1993 leta začela svojo kariero na Višjem sodišču v Kopru kot sodniška pripravnica, kjer sem po opravljenem državnem pravosodnem izpitu napredovala v strokovno sodelavko na civilnem oddelku in sekretarko tega sodišča.

Leta 2001 sem bila izvoljena za sodnico na Okrajnem sodišču v Kopru, kjer sem obravnavala pravdne in nepravdne zadeve ter vodila civilni oddelek.

Leta 2007 sem bila imenovana na položaj okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru, tam reševala pravdne zadeve in bila vodja civilnega oddelka ter oddelka mediacij do zaključka sodniške kariere.

Svojo odvetniško pot sem začela v odvetniški pisarni Čeferin, v letu 2011 pa sem ustanovila lastno odvetniško pisarno, kjer lahko svojim strankam z dolgoletnimi izkušnjami v civilnem pravu pomagam na strokoven način in v čim krajšem času rešiti nastale težave.