Kot strokovnjak za civilno pravo imam izkušnje predvsem s področja stvarnega, družinskega, obligacijskega, odškodninskega, zemljiškoknjižnega in dednega prava. Opravljam tudi mediacije.

Uporabljam italijanski, angleški in hrvaški jezik.

Svojim strankam nudim storitve s področja:

Civilno pravo

– zastopanje v pravdnih postopkih pred rednimi in družinskimi sodišči
– sestava civilnopravnih pogodb
– zastopanje v nepravdnih postopkih (dedovanje, razdružitve….)
– zastopanje v izvršilnih postopkih
– vpis v zemljiško knjigo

Odškodnine

– vlaganje odškodninskih zahtevkov na sodišča in zavarovalnice

Delovno pravo

– zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
– zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih pred sprožitvijo delovnopravnih sporov

Gospodarsko pravo

– zastopanje v gospodarskih sporih
– ustanavljanje gospodarskih družb in spremembe družbenih pogodb ter aktov
– sestava pogodb gospodarskega prava
– zastopanje v postopkih prisilnih poravnav, stečaja in likvidacije

Kazensko pravo

– zagovor obdolženih v kazenskih postopkih
– zastopanje oškodovancev
– sestava kazenskih ovadb